Hiện tại do đường truyền FPT có vấn đề với data center nên chơi game sẽ lag
Anh em tạm thời chịu khó nhé
Các mạng khác vẫn ngon

1 vài dải đầu ip của FPT sẽ bị lag khi vào game.

BQT hướng dẫn các bạn kiểm tra đầu ip :

Vô đây : http://www.checkip.org/

Xem chỗ
Your IP Address:...

Anh em nên lấy đầu dải ip : 118.71 để đỡ lag khi vào game bằng cách bật tắt modem của mình để nhận dải ip mới

Bên mình đang nhờ kỹ thuật liên hệ với FPT
Cố gắng xong sớm trong ngày mai nhé

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: