HƯỚNG DẪN CÔNG THÀNH CHIẾN MU

1. Giới thiệu

Công Thành Chiến là một sự kiện tranh dành quyền lực giữa các Guild (Liên Minh) trong MU Online.
Tại đây các Liên minh sẽ đăng ký tham gia, chuẩn bị và cố gắng hết sức để chiếm được Ngôi Vương trong thời gian diễn ra sự kiện.
2. Cách thức tham gia Công Thành Chiến trong MU Online

Lịch sự kiện: Tùy thuộc vào từng server
Được chia thành 5 phiên:



 1. Đăng ký tham gia Công Thành Chiến: Chủ liên minh gặp NPC đăng ký CTC
 2. Thời gian chờ kiểm tra: Hệ thống kiểm tra xem Liên minh nào đủ diều kiện
 3. Thông báo về Công Thành Chiến: Hệ thống thông báo về Liên minh và thời gian CTC
 4. Chuẩn bị
 5. Diễn ra sự kiện: Trận chiến chính thức bắt đầu



2.1. Đăng ký tham gia

Yêu cầu:



 • Người đăng ký phải là chủ Guild
 • Guild có ít nhất 5 thành viên và đang liên minh với Guild khác.
 • Có tối đa 3 Guild + Liên minh có thể đăng ký tham gia: Việc xác định Liên minh tham gia dựa theo số lượng Rena (Sign of Lord) mà Liên minh đó đã nộp về cho NPC, ưu tiên theo thứ tự từ nhiều đến ít.




Chủ liên minh gặp NPC để tiến hành đăng ký 2.2. Diễn ra Công Thành Chiến

Dịch chuyển đến Map Công Thành Chiến



 • Đi bộ từ Lorencia đến tọa độ (239, 13)
 • Move qua Crywolf rồi đi ngược lại hướng 5h.
 • Move từ cửa sổ Dịch chuyển nhanh – phím M (Chỉ dành cho thành viên Guild đang giữ thành)



Trước khi diễn ra sự kiện hệ thống sẽ có thông báo

Thông báo 1 phút trước khi bắt đầu Công Thành Chiến Khi bắt đầu hệ thống sẽ tính thời gian

Cần phải phá các cổng để xâm nhập vào bên trong
Tượng Đá


 • Khi vào trong thành sẽ thấy các Tượng đá, phải phá hủy hết trước khi tiến vào tiếp







Trong và ngoài thành đều có Máy bắn đá dành cho cả bên công và thủ

Máy bắn đã có cả bên trong và ngoài thành Khu vực bên trong chính là nơi có thể thực hiện Phong Ấn để chiếm thành.

Trong khu vực Phong Ấn gồm có các trụ Phong Ấn.



 • Phong Ấn số 1 – bên trái
 • Phong Ấn số 2 – bên phải
 • Phong Ấn chính – ở giữa trên ngai vàng.



Nhiệm vụ của bên tấn công:



 • Có 2 người trong cùng liên minh kích hoạt và giữ 2 vị trí Phong Ấn 1 và 2 (Phong Ấn phụ).
 • Sau khi 2 Phong Ấn phụ được mở, lớp bảo vệ Phong Ấn chính sẽ được mở ra để Chủ Liên Minh tiến hành kích hoạt Phong Ấn chính.



Lưu ý: Khi người giữ phong ấn phụ bị chết hoặc đẩy ra khỏi vị trí phong ấn thì Chủ Liên Minh sẽ bị đẩy ra khỏi Phong Ấnh Chính.


Từng người kích hoạt phong ấn phụ bằng cách nhấp vào nó Sau khi thành công sẽ có tên người giữ phong ấn Sau khi nhận thấy 2 Phong Ấn phụ đã có người kích hoạt, lớp bảo vệ Phong Ấn chính mở ra là lúc chủ Liên Minh tiến hành chiếm lấy.

Khi 2 phong ấn phụ dược kích hoạt, lớp bảo vệ phong ấn chính sẽ mở ra Chủ Liên Minh bắt đầu kích hoạt Phong Ấn, tích lũy thời gian: Nếu thời gian tích lũy được 1 phút sẽ lấy được thành

Chủ Liên Minh tiến hành kích hoạt Phong Ấn, tích lũy thời gian Khi có 1 liên minh chiếm được thành. Toàn bộ thành viên của các Liên minh khác đều bị đẩy ra ngoài khỏi khu vực thành. Có thông báo Guild chiếm được thành và lớp bảo vệ Phong Ấn được kích hoạt trở lại.

Khi có một guild chiếm được thành Hết thời gian diễn ra Công Thành Chiến, bên nào đang giữ thành chính là người dành chiến thắng.

3. Tổng kết

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Công thành chiến vẫn luôn được xem như là một sự kiện đặc sắc của MU Online. Nơi lưu dấu những màn thư hùng đỉnh cao của anh tài trong lục địa.
Đồng thời đây cũng là nơi thể hiện sự ăn ý của các nhóm người chơi, tính chiến thuật cũng như sự hiệp động của tập thể.

View more latest threads same category: