- Anh em tập trung ở vị trí Lorencia 121 - 83.

Yêu cầu:
- Bật cửa hàng để tên mình
- Không PK
- Cởi chuồng không mặc đồ ( chỉ đeo cánh mini)
- Đua chạy 3 vòng chọn 1 người về đích nhanh nhất
- Hiệu lệnh GM đếm ngược tới 0 là chạy

Phần Thưởng:

- Các bạn sẽ nhận được các phần thưởng từ BQT
- Quà trao tại: id. -> event - > nhận thưởng event.

View more latest threads same category: