1. Đua top Bá giả
2. Đua top Bá Vương
- Chi tiết các bạn xem tại phần Quản lý tài khoản - > Event
- Sự kiện diễn ra liên tục 24/7 - nhận nạp tự động ở quản lý tài khoản
- Thời hạn nhận giải 24h là kết thức

Lưu ý:
Hệ thống nếu lỗi vui lòng báo ngay cho BQT để fix
Các hành vị trục lợi lỗi sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức
BQT Mu kính báo

View more latest threads same category: