Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game

Thông điệp của bạn

Viết tắt 2 từ của Nhân vật Gồng Máu trong game