Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc

Thông điệp của bạn

Nhân vật Gồng Máu trong game là nhân vật nào ( Viết tắt 2 từ )