Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày

Thông điệp của bạn

Viết tắt 2 từ của Nhân vật Gồng Máu trong game