Có ol k cho tôi vô G với , vừa từ sever kia chuyển qua