TOP 50 lúc 0h00 07/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ChipChip1 0 62 342 Magic Gladiator Đế Vương
2 NhoAnLonn 0 54 297 Rage Fighter Đế Vương
3 Cafe247 0 53 301 Soul Master Đế Vương

View more latest threads same category: