TOP 50 lúc 0h00 31/08/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TranKen 0 70 335 Blade Master Bá Vương
2 CoreJJ 0 60 400 Soul Master Bá Vương
3 KLuKLu 0 60 400 First Master Bá Vương

View more latest threads same category: