Thông báo về sự kiện Lâu dài máu 8 (cấp Master):

Nội dung:
- PK để tìm ra 1 thành viên tồn tại cuối cùng là chiến thắng
- Hoặc là người trả được quest nhiệm vụ[/COLOR]

  • Không party - không buff - PK được cùng guild


Sub sự kiện : - Server 10[/COLOR]
Phần Thưởng sự kiện : - 100.000 Gcoin[/COLOR]
- Yêu cầu : Event từ 2 người tham gia trở lên ( trừ admin )

View more latest threads same category: