- Mở shop PcPoint bán thêm nguyên liệu hộp quà 2.5 / cánh 3 / ring pen
- Update tính năng danh hiệu trong game
- Mở tính năng đua top tự động nhận giải 24/7 không cần admin lên danh sách
- Mở tính năng đua top hàng ngày
- Mở thêm nhiệm vụ hàng ngày mới trên web.

View more latest threads same category: