BiBanhBeo : khóa vĩnh viễn tài khoản nói xấu BQT
Tài khoản này Thích pk giết người, lên web rửa tội bị mất phí rồi đi chỉ trích BQT là lừa đảo
Thật là hài hước, khi tài khoản anh ấy cầm, anh ấy thao tác và anh ấy đi bôi xấu chúng tôi

Bạn nào lên web xem cái web rửa tội nó nói gì:

Rửa tội


PK Phí
Giết <= 100 mạng
1.000.000 Zen/mạng
Giết > 100 mạng
100 Gcoin/mạng

Thân ái, không hẹn gặp lại. Quá đàn bà

View more latest threads same category: