Tạo 1 nv phụ trong cùng 1 tài khoản của nv chính. Online nv chính thoải mái không vấn đề
Anh em top và phú hộ đăng ký theo mẫu sau:
- Tên nv phụ ko chứa đồ gì
- Tên nv chinh
- Chủng tộc nhận giải

-
Tôi cam kết không vào nhân vật phụ nhận giải đến khi admin trong báo trao giải xong, mất đồ tôi tự chịu trách nhiệm: Có

Giải trao trong 24h. Vui lòng không đòi giải
Các bạn có 24h đăng ký sau 24h đăng ký sẽ bị loại

Các bạn nào ko thấy có top vui lòng đọc kỹ quy tắc đua top nhé
# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 DzSaiCL 320.907 (1) 615.000 (4) 5
2 LUANPOT3 315.436 (2) 630.000 (3) 5
3 LinhTuan 311.290 (3) 1.140.000 (2) 5
4 NhungCute 217.491 (5) 495.000 (5) 10
5 VipTkNo1 259.897 (4) 192.000 (10) 14
6 Hairom 201.250 (6) 175.000 (11) 17
7 Nope 195.600 (7) 160.000 (14) 21

View more latest threads same category: