mu đc vài ng code thì 1000 cái hết, vô lý. còn test thi k cho test hết như mấy cái đồ thần cứ 1 set lại thiếu 1 món k rớt... tệ