A. Lưu ý về đua top 7 ngày lần 1

- Top chủng tộc - nhận đồ theo chủng tộc
- Các bạn chỉ được phép đổi giới tính trong top 4 ngày đầu đua top ( ví dụ từ 14- 17 ) sau 17 là không được tính
- Úp rs...