họ tên; Đặng Văn Mạnh -13/7/1998 - sdt : 0353 137 168 --- tôi có thể dáp ứng mọi nhu cầu cho admin và cung cấp thông tin những bản hack hiện nay và cách khắc phục