PDA

Xem bản đầy đủ : [Event diễn đàn] Nạp thẻ 50.000 - Nhận ngay Giftcode khủngadmin
03-04, 03:47 PM
Lưu ý :

Sử dụng nhân vật phụ nhận giftcode loại 1 : Giftcode 10k - Giftcode 50k - Giftcode 100k
Khi nhận giftcode tuyệt đối ko có đồ gì để trên người nhân vật nhận

Ko giới hạn số lượng thẻ nạp

- Khi bạn nạp thẻ 10k: nhận ngay giftcode reset ( Giftcode 10k )

- Khi bạn nạp thẻ 50k: nhận ngay giftcode tuần ( Giftcode 50k )

- Khi bạn nạp thẻ 100k: nhận ngay giftcode tháng ( Giftcode 100k )

- Nếu bạn nạp thẻ 200k trở lên thì sẽ tính như sau

200k : 100k = 2 giftcode 100k
300k : 100k = 3 giftcode 100k
500k : 100k = 5 giftcode 100k

Các bạn không cần đăng ký

- Kiểm tra lịch sử giftcode sau khi nạp thẻ
- Nạp thẻ ok nhận được luôn giftcode không cần phải chờ
- Kiếm trả ở địa chỉ : Event -> Lịch sử giftcode loại 1

Lưu ý :

- Cất hết đồ trên người nhân vật khi nhận giftcode
- 100% các giftcode đều có vật phẩmSau đó các bạn vào phần quản lý tài khoản -> Lịch sử nhận giftcode loại 1 rồi lấy mã -> nhận phần thưởng giftcode loại 1

==================== Phần Thưởng Thẻ 10k ===================STT
Thông tin phần thưởng GiftCode Reset
Khả năng nhận được


1
1 Bless (Ngọc Ước Nguyện) + 1 Soul (Ngọc Tâm Linh)
10 %


2
5 Bless (Ngọc Ước Nguyện)
10 %


3
5 Soul (Ngọc Tâm Linh)
10 %


4
5 Creation (Ngọc Sáng Tạo)
7 %

==================== Phần Thưởng Thẻ 50k ===================STT
Thông tin phần thưởng GiftCode Tuần
Khả năng nhận được


1
5 bless + 5 Soul
10 %


2
5 bless + 5 Soul + 5 chaos
10 %


3
5 bless + 5 Soul + 5 chaos + 5 cre
10 %


4
1 Bless (Ngọc Ước Nguyện) +10
7 %


5
1 Soul (Ngọc Tâm Linh) +10
7 %


6
5 Creation (Ngọc Sáng Tạo)
8 %


7
PET Đại Quỷ
8 %


8
PET Đại Thiên Thần
8 %


9
PET Tuần Lộc
9 %


10
PET Panda
5 %


11
Box Kundun +1
4 %


12
Box Kundun +2
4 %


13
Box Kundun +3
3 %


==================== Phần Thưởng Thẻ 100k ===================STT
Thông tin phần thưởng GiftCode Tháng
Khả năng nhận được


1
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda
17 %


2
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 2 PET Panda
17 %


3
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda
17 %


4
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 3
13 %


5
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 4
12 %


6
10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5
8 %


7
20 Bless, 20 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5
6 %


8
30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5
5 %


9
30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5, 1 Lông Chim, 3 Bùa kết hợp Chao
5 %