PDA

Xem bản đầy đủ : Bá Vương  1. [Bá Vương] Open 13h ngày 10/2 - Auto reconnect, fix bug agi, hiển thị dame chuẩn. 45 bộ đồ mới
  2. [Bá Vương] Thông tin Server Khi Alphatest
  3. [Bá Vương] Giới hạn RS Khi Open Game
  4. [Bá Vương] Hỗ trợ tân thủ khi open game
  5. [Bá Vương] Website Quản lý dự phòng khi có sự cố
  6. [Bá Vương] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 4000 point - 400 level - 20 triệu zen Khi open game
  7. [Bá Vương] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  8. [Đua Top] Bá Vương: Chuỗi sự kiện đua top Open Game